Kallelse till extrastämma

Då Christoffer Hjärne har flyttat samt att David Jansson gör detsamma inom kort kommer vi att bli för få medlemmar i styrelsen. Vi behöver därmed kalla till en extrastämma för att rösta in en ny medlem och därmed fortsatt ha en godkänd styrelse. Mötet kommer endast att ta ca 10 min och vi uppskattar om så många som möjligt kan komma för att röstningen ska godkännas.

Tid: Tisdag 26 mars 2024 18:30

Plats: Utemöblerna vid nedre sophuset

Agenda:

a) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden samt fastställande av röstlängd.

b) Val av ordförande vid stämman.

c) Anmälan av protokollskrivare.

d) Val av justerare tillika rösträknare.

e) Frågan om kallelse till extrastämman behörigen skett.

f) Godkännande av dagordningen.

g) Röstning om att godkänna Oscar Selberg som ny ledamot i styrelsen.

Valberedningen och styrelsen tar gärna emot fler intresseanmälningar för att hjälpa till i styrelsen.

Väl mött!

Styrelsen Tallstigen 1

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.