Försäkring

Notera att alla medlemmar behöver komplettera sin hemförsäkring med ett bostadsrättstillägg för att få bättre försäkringsskydd. Kontakta ditt försäkringsbolag omgående om du saknar det!

Föreningens försäkringbolag är sedan 2023-08-01  Folksam.  Nedan finns vårt aktuella försäkringsbrev.

Ange alltid förenings försäkringsnr i alla kontakter med Folksam och säkerställ att styrelsen alltid hålls uppdaterade med all information på mail: styrelsen@tallstigen1.se