Försäkring

Nedan kan du läsa grundläggande beskrivning om föreningens försäkring. Trygg-Hansa har ett brett grundskydd och detta är endast ett översikt som inte behandlar specialvillkor. Här lämnas en kort beskrivning av aktuell försäkringsomfattning.