Aktuellt

Några aktuella aktiviteter 2020

Årsstämma genomförd 2020-05-19

I år hade vi årsstämman vid vår gemensamma uteplats.

Nästan helt ny styrelse vald, se under Kontakt

Lekplatsen är under avveckling

Vi håller på att ta in offerter för att göra om lekplatsen till en gemensam uteplats, utan leksaker och sandlåda.

Frågor, förslag eller annat?

maila till: styrelsen@tallstigen1.se