Aktuellt

 

2 oktober är det dags för höststädning!

Efter några år av pandemi hoppas vi att alla kan närvara på vår gemensamma höststädning söndag 2 oktober. För er som inte kan detta datum är det ok att hjälpa till tidigare under veckan. För att kunna planera inköp av fika önskar vi att ni meddelar styrelsen via mail senast fre 23 sept om ni hjälper till på söndagen eller tidigare i veckan.

De stora punkterna att göra är:

Sopa samtliga trappuppgångar.

Rensa bort ogräs samt fylla på grus i de gångar som behöver.

Rensa ogräs runt grillplatsen.

Klippa bort gräs och rensa runt samtliga elstolpar på parkeringen.

Kratta ut jord på gräsmattor som behöver samt ev fylla på med gräsfrö.

Klippa och rensa upp längs gångvägen ner mot Ältavägen. Viktigt att vi klipper ner all växtlighet runt gatulampan för att öka belysningen längs gångvägen.

Klippa bort växtlighet längs med gröna bullerplanket.

Klippa ner och snygga till samtliga häckar (även vid trappan ner mot Ältavägen). OBS! Detta gör vi tillsammans under söndagen så att vi alla klipper dem i samma höjd!

Varje hus ansvarar för sin egen trappuppgång samt för de gångar och häckar/planteringar/gräsmattor som finns i närheten. Självklart hjälps vi alla åt för att underlätta för varandra.

Söndag 2 oktober kl.10 möts vi vid grillplatsen för att fördela ut arbetsuppgifter. Vi bjuder på kaffe och bullar! Förutom att vi får fint på vår gård hoppas vi att alla ser detta som ett tillfälle att öka vår gemenskap i föreningen.

Har du några frågor eller förslag på arbetsuppgifter till städdagen? Maila oss gärna på styrelsen@tallstigen1.se

Väl mött!