Nya Medlemmar

Välkommen till Brf Tallstigen 1

Grattis till ert nya boende och hoppas ni kommer att trivas!

Här kommer lite praktisk info om vår förening.

Månadsavgiften faktureras via Simpleko som kan nås via telefon 018-660160.

Bredband/TV/Telefoni ingår i hyran. Finns i teknikskåpet i hallen. Allt material till detta ska överlämnas av föregående ägare. (2 st digitalboxar för TV ingår).

Parkeringsplats. Avtal gällande parkeringsplats tecknas med Brf Tallstigen 1. Kostnaden är för närvarande 300 kr/månad vilket faktureras tillsammans med månadsavgiften. Kontaktperson för parkeringsplats är Maria Malm.

Soprummen/Återvinning. I soputrymmena är det uppmärkt vad som ska kastas vart. Vänligen respektera detta. Om det missköts får föreningen betala för det. Det finns återvinningskärl för glas (färgat/ofärgat), tidningar, konserver, brännbart (sopor) samt matavfall. För övrigt som plast, kartong och batterier hänvisar vi till återvinningsstationen för förpackningar. Närmaste finns vid infartsparkeringen Ekstubben. Farligt avfall lämnas vid Älta kretsloppscentral.

Elskåp. I elskåpen, som finns på gaveln av varje huskropp, finns huvudsäkringarna. Nyckel till elskåpen ska ha överlämnats av föregående ägare, men vid behov har vi även hängt en extranyckel på väggen i redskapsförrådet vid parkeringen. Denna nyckel går till samtliga elskåp. Vänligen kom ihåg att hänga tillbaka den direkt efter användning!

Journummer. 

Gräsklippning/snöskottning och övrigt trädgårdsfix sköts av medlemmarna själva. Redskap som gräsklippare, snöskyfflar m.m. finns i förrådet vid parkeringen. Nyckelbox finns på utsidan av förrådet. Kontakta styrelsen för att få koden. Tänk på att hålla gångar fria från snö/is så posten kommer fram. För att hålla kostnaderna nere så sopar/skottar vi i gångarna själva. Den stora vägen får vi hjälp med.

Städdagar. Föreningen har två städdagar per år vilka infaller vår och höst. Exakta datum kommer skickas ut i god tid innan.

Kontakt med styrelsen. Styrelsen kan nås via e-post: styrelsen@tallstigen1.se.

Vid brådskande/akuta ärenden kontakta styrelsen per telefon. Styrelsen skickar regelbundet ut informationsblad där ni även finner telefonnummer till alla medlemmar i styrelsen. Föreningen har årsstämma en gång per år, kallelse till denna sker i god tid så att förslag och motioner kan lämnas in. Fullständig kontaktlista med förteckning över styrelsemedlemmar och deras huvudansvarsområden finner du under fliken “Kontakt“.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen i Brf Tallstigen 1