Nya Medlemmar

Välkommen till Brf Tallstigen 1

Grattis till ert nya boende och hoppas ni kommer att trivas!

Här kommer lite praktisk info om vår förening.

Månadsavgiften faktureras via Simpleko som kan nås via telefon 018-660160.

Bredband/TV/Telefoni kostar 220 kr utöver avgiften. Finns i teknikskåpet i hallen. Allt material till detta ska överlämnas av föregående ägare. (2 st digitalboxar för TV ingår). Denna kostnad faktureras i samband med månadsavgiften.

Parkeringsplats. Avtal gällande parkeringsplats tecknas med Brf Tallstigen 1. Kostnaden är för närvarande 300 kr/månad vilket faktureras tillsammans med månadsavgiften. Kontaktperson för parkeringsplats är Maria Malm. 4 av våra parkeringsplatser har laddstolpar som kostar 300 kr extra i månaden att använda.

Soprummen/Återvinning. I soputrymmena är det uppmärkt vad som ska kastas vart. Vänligen respektera detta. Om det missköts får föreningen betala för det. Det finns återvinningskärl för glas (färgat/ofärgat), tidningar, konserver, brännbart (sopor) samt matavfall. För övrigt som plast, pappersförpackningar och batterier hänvisar vi till återvinningsstation. Närmaste finns vid infartsparkeringen Ekstubben. Farligt avfall lämnas vid Älta kretsloppscentral.

Elskåp. I elskåpen, som finns på gaveln av varje huskropp, finns huvudsäkringarna. Nyckel till elskåpen ska ha överlämnats av föregående ägare, men vid behov har vi även hängt en extranyckel på väggen i redskapsförrådet vid parkeringen. Denna nyckel går till samtliga elskåp. Vänligen kom ihåg att hänga tillbaka den direkt efter användning!

Gräsklippning/snöskottning och övrigt trädgårdsfix sköts av medlemmarna själva. Redskap som gräsklippare, snöskyfflar m.m. finns i förrådet vid parkeringen. Nyckelbox finns på utsidan av förrådet. Kontakta styrelsen för att få koden. Tänk på att hålla gångar fria från snö/is så posten kommer fram. För att hålla kostnaderna nere har vi gemensamt i föreningen beslutat att vi sopar/skottar gångarna själva. Den stora vägen får vi hjälp med.

Städdagar. Föreningen har två städdagar per år vilka infaller vår och höst. Exakta datum kommer skickas ut i god tid innan. Kom ihåg att vi gemensamt i föreningen har beslutat att vi alla hjälps åt med skötsel av vår gård löpande under året men även under städdagarna för att hålla nere kostnader och öka gemenskapen.

Kontakt med styrelsen. Styrelsen kan nås via e-post: styrelsen@tallstigen1.se.

Vid brådskande/akuta ärenden kontakta styrelsen per telefon. Styrelsen skickar regelbundet ut informationsblad där ni även finner telefonnummer till alla medlemmar i styrelsen. Föreningen har årsstämma en gång per år, kallelse till denna sker i god tid så att förslag och motioner kan lämnas in. Fullständig kontaktlista med förteckning över styrelsemedlemmar och deras huvudansvarsområden finner du under fliken “Kontakt“.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen i Brf Tallstigen 1