Värme – Värmepump

Lägenheterna värms upp av vattenburet värme och radiatorer. För uppvärmning av vatten till radiatorerna och kranvarmvatten används en frånluftsvärmepump av modell IVT490. Den värmer, ventilerar och producerar varmvatten. Värmepumpen byter luften i din bostad hus cirka tolv gånger per dygn och står således för en annan viktig funktion. För att pumpen ska fungera optimalt och vara driftsäker under en lång tid framöver, bör man regelbundet utföra vissa enkla servicemoment. Det finns även möjlighet att anlita en tekniker för en mer grundlig genomgång och justering av värmepumpen.

På den här sidan finner du installations samt driftdokumentation för din värmepump. Vår servicepartner har också tagit fram en mycket enkel lathund med de vanligast förekommande justeringarna och underhållsmoment du själv bör utföra regelbundet.

Tänk också på att elementen alltid ska vara fullt öppna eller fullt stängda. Dessa bör också luftas 1-2 ggr / år.

Servicen och översynen av värmepumpen kan beställas hos vår servicepartner – Energi System Stockholm AB . I samband med det kan en försäkring tecknas hos Arctic. Försäkringen är ett komplement till hemförsäkringen och  eliminerar självrisken samt det värdeminskningavdrag försäkringsbolag tillämpar.

[wpfilebase tag=file id=8 /]

[wpfilebase tag=file id=9 /]

[wpfilebase tag=file id=10 /]