Teknik

Byte av glödlampor i föreningens utomhusbelysning ansvarar respektive hus för. Det är viktigt att de byts så snart som möjligt då det är för allas trygghet att de lyser. Nya glödlampor finns på hyllan inne i redskapsförrådet. Vänligen meddela styrelsen om fler behöver köpas in. 

Vid övriga tekniska frågor kontakta styrelsen via telefon eller mail. styrelsen@tallstigen1.se